Styreverv

Ønsker man å legge de beste forutsetninger for selskapets administrasjon, må også styret forstå rammebetingelsene selskapet opererer under og hvordan man kan utløse det potensialet som ligger i markedet og egen organisasjon. I tillegg til styrets kontrollfunksjon blir det stadig viktigere at styrene aktivt deltar i strategiutviklingen i selskapet. Design Thinking er et kraftfullt virkemiddel i utviklingen av reell kundeverdi og konkurransekraft i et stadig mer kompetitivt marked, og en kompetanse som de fleste styrer vil ha behov for når virksomheten skal videreutvikles.

Torun Degnes tar gjerne styreverv i virksomheter der hennes kompetanse og erfaring kan være verdiskapende. I tillegg til sin faglige kompetanse bringer hun erfaring fra roller som utviklingssjef og daglig leder med rapporteringsansvar til styrer, kombinert med mangeårig erfaring fra styrearbeid.

Styreerfaring:
Styrets nestleder, Norsk Designråd
Styremedlem, Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold
Styremedlem, Interimstyret DOGA
Styremedlem, Fuglevik Vel

Gjennomført BIs styrekompetansekurs.