Innovasjonsledelse – metoder og verktøy

Dedinu tilbyr veiledning, arbeidsmetoder og kunnskap som bidrar til redusert usikkerhet i den viktige, men uoversiktlige idéfasen i alle innovasjonsprosjekter.

Innovasjon krever mot, mot til å hoppe ut i noe ukjent. Innovasjon krever nye tanker og nye måter å operere på, uansett hvor radikal eller inkrementell endringen er. Gode idéer er ikke noe verdt om de ikke når realisering og tas i bruk. Det å håndtere usikkerhet på veien frem til et nytt mål er essensen i all innovasjonsledelse. Det finnes mange måter å jobbe med innovasjon på, men felles for alle er:

– Har vi identifisert det riktige problemet å løse?
– Har vi utforsket alternative løsninger godt nok?
– Vet vi hvordan vi skal komme fra idé og helt frem til aktiv bruk?
– Har vi de riktige ressursene tilgjengelig?

I Dedinu jobber vi med innovasjon ut fra et 360 graders perspektiv både på konkrete innovasjonsprosjekter og på den enkelte virksomhets innovasjonsevne.

Starten på ethvert innovasjonsprosjekt betinger en erkjennelse av at fremtiden vil kreve noe mer og annet av oss, selv om vi i dag ikke vet hva dette annet er. Dedinu tilbyr prosesser som gir dere et kart å orientere i når fremtiden skal skapes. Hva en slik prosess kan være presenterer vi best rundt bordet hos dere, helt uforpliktende!