Innovasjon

Innovasjon er etterhvert blitt et ord vi omgir oss med i mange sammenhenger. Ordet rommer like mange tolkninger som det er mennesker.

I Dedinu jobber jeg med Innovasjon ut fra 2 hovedperspektiver:

– Kultur og mennesker

– Verktøy og prosesser

 

Kultur og mennesker
erer