Designledelse – alle designdisipliner

Dedinu vil introdusere dere til Design Thinking, de ulike designdisiplinene og vise hvordan designprosesser med fordel kan inkluderes på mange nivåer i virksomheten.

Enhver virksomhet vil kunne ha glede av å jobbe strategisk med bruk av designkompetanse i sin bedriftsutvikling. Designfeltet spenner over mange spesialdisipliner. Felles for alt designarbeid er utviklingsprosesser som tar utgangspunkt i reelle brukerbehov. Det er allikevel viktig å forstå hvilken oppgave hvert enkelt prosjekt skal løse for å velge rett designkompetanse til prosjektet. Videre er det en stor verdi å jobbe med designtenkning som utgangspunkt for ny forretnings-, tjeneste- og produktutvikling.

Eksempler på hva vi kan tilby er:
– Introduksjon til hvordan bruk av design kan være relevant for din bedrift
– Analyse av bedriftens utviklingspotensiale knyttet til innovasjon og design
– Kartlegge og koble med aktuelle designmiljøer
– Bidra i utarbeidelse av oppdragsbeskrivelse og tilbudsevaluering

Dedinu tilbyr Designrådgivning – Grunnpakke som et fastpristilbud til bedrifter som ikke har kjøpt designtjenester tidligere. For å få oversendt beskrivelse og pris, ta kontakt!