Rådgivning

Dedinu tilbyr skreddersydd rådgivning til virksomheter som ønsker å utfordre seg selv enten gjennom å utvikle nye produkter og tjenester, eller gjennom å vurdere forretningsmodell og organisering.

Design- og innovasjonsfagene kan tilby en rekke ulike metoder og verktøy for utvikling og endring. Basert på den enkelte virksomhets behov vil vi anbefale et knippe metoder og verktøy. Dere vil oppleve å få utvidet perspektivene og blir trent i å jobbe på tvers av etablerte strukturer for å oppnå større innovasjonsevne og konkurransekraft.

Vår rådgivning kan være avgrenset til en situasjonsvurdering med forslag til tiltak, og det kan være en prosess som vil løpe så lenge virksomheten ønsker.

Innovasjon

Innovasjon er etterhvert blitt et ord vi omgir oss med i mange sammenhenger. Ordet rommer like mange tolkninger som det er mennesker.

I Dedinu jobber jeg med Innovasjon ut fra 2 hovedperspektiver:

– Kultur og mennesker

– Verktøy og prosesser

 

Kultur og mennesker
erer